Referera enligt IEEE

Patent

Format

Tryckt form:

[Nr] X. Efternamn och X. Efternamn, "Patentets titel," Svenskt/Amerikanskt/Europeiskt patent x xxx xxx, Beviljandedag Mån. År.

Elektronisk form:

[Nr] Patentets titel, av X. Efternamn och X. Efternamn. (Beviljandeår, Dag Månad). Svenskt/Amerikanskt/Europeiskt patent x xxx xxx [Online]. Tillgänglig: URL/Databasnamn

 

Exempel
[1] G. De'Longhi, P. Evangelisti och F. Franzo, "Coffee Machine With Improved Movement System Of The Brewing Cylinder," Amerikanskt patent US 2021369040 A1, 2 Dec. 2021.

[2] E. Musk et al., "Autonomous and user controlled vehicle summon to a target," Amerikanskt patent US 2020/0257317 A1, 13 Aug. 2020.

[3] Lighting system and method for automatic control of an illumination pattern, av B. Esfahani. (2018, 19 April). Svenskt patent SE 1651358 A1 [Online]. Tillgänglig: http://worldwide.espacenet.com

 

Kommentarer
  • Uppfinnaren eller uppfinnarna anges som författare.
  • Om patentet har fler än sex uppfinnare namnges de sex första följt av et al.
  • Ange datum för när patentet beviljades/publicerades, inte datumet då ansökan skickades in.