Referera enligt IEEE

Artikel i uppslagsverk utan författare

Format

I tryckt form:

[Nr] Uppslagsverkets namn, "Artikelns titel/Uppslagsord," vol. x, X. uppl. Utgivningsort, Land: Utgivare, År, ss. xx-xx.

I elektronisk form:

[Nr] Uppslagsverkets namn, "Artikelns titel/Uppslagsord," vol. x, X. uppl. Utgivningsort, Land: Utgivare, År, ss. xx-xx. Hämtad: Dag Mån. År. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] APA dictionary of psychology, "Mood induction." Washington, DC, USA: American Psychological Association, 2006, s. 667.

[2] Encyclopædia Britannica, "Chavela Vargas." Chicago, IL, USA: Encyclopaedia Britannica, 2022. Hämtad: 16 Maj 2022. [Online]. Tillgänglig: https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Chavela-Vargas/631948

[3] FASS Allmänhet, "Naproxen Mylan tablett 250 mg." Stockholm, Sverige: Läkemedelsindustriföreningen, 2020. Hämtad: 25 Feb. 2021. [Online]. Tillgänglig: https://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=19790831000024

[4] Nationalencyklopedin, "Bibliometri." Malmö, Sverige: NE Nationalencyklopedin AB. Hämtad: 5 Mar. 2022. [Online]. Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/bibliometri
 
Kommentarer
  • Upplaga anges från och med andra upplagan. Volym anges om det finns fler än en volym.
  • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2007. Saknas det också så utelämnas årtal.
  • För elektroniska källor anges utöver publiceringsår också det datum du tog del av materialet. Detta anges som i exemplet ovan efter ordet "Hämtad". Anledningen till detta är att elektroniskt material teoretiskt sett kan redigeras och information ändras, och då är det viktigt att ange vid vilken tidpunkt du refererar till det.

Artikel i uppslagsverk med författare

Format

I tryckt form:

[Nr] X. Efternamn, "Artikelns titel/Uppslagsord," i Upplagsverkets namn, vol. x, X. uppl. Utgivningsort, Land: Utgivare, År, ss. xx-xx.

I elektronisk form:

[Nr] X. Efternamn, "Artikelns titel/Uppslagsord," i Upplagsverkets namn, vol. x, X. uppl. Utgivningsort, Land: Utgivare, År, ss. xx-xx. Hämtad: Dag Mån. År. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] C. Apodaca, "Foreign Aid as Foreign Policy Tool," i Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford, Storbritannien: Oxford University Press, 2017. Hämtad: 4 Apr. 2021. [Online]. Tillgänglig: https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-332
 
Kommentarer
  • Upplaga anges från och med andra upplagan. Volym anges om det finns fler än en volym.
  • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2007. Saknas det också så utelämnas årtal.
  • För elektroniska källor anges utöver publiceringsår också det datum du tog del av materialet. Detta anges som i exemplet ovan efter ordet "Hämtad". Anledningen till detta är att elektroniskt material teoretiskt sett kan redigeras och information ändras, och då är det viktigt att ange vid vilken tidpunkt du refererar till det.