Referera enligt IEEE

Kapitel i bok

Ska du bara hänvisa till ett specifikt kapitel i en bok? Se instruktioner under Bokkapitel.

Tryckt bok med författare

Format

[Nr] X. Efternamn, X. Efternamn och X. Efternamn, Titel, X. uppl. Förlagsort, Land: Förlag, År.

 

Exempel
[1] J. Bell, Introduktion till forskningsmetodik, 4. uppl. Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2006.

[2] D. Jaffee, Brewing justice: fair trade coffee, sustainability, and survival. Berkeley, CA, USA: University of California Press, c2007.

[3] M. N. K. Saunders, P. Lewis och A. Thornhill, Research methods for business students, 8. uppl. Harlow, Storbritannien: Pearson Education, 2019.  

[4] L. Magnusson, Sveriges ekonomiska historia. Lund, Sverige: Studentlitteratur, 2014.

 

Kommentarer
 • Om boken har fler än sex författare namnges den första följt av et al.
 • Upplaga anges från och med andra upplagan.
 • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2007.

E-bok med författare

Format

[Nr] X. Efternamn, X. Efternamn och X. Efternamn, Titel, X. uppl. Förlagsort, Land: Förlag, År. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] C. M. Tucker, Coffee culture: Local experiences, global connections. Florence, SC, USA: Taylor & Francis, 2010. [Online]. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=667941#

[2] D. Jaffee, Brewing justice: fair trade coffee, sustainability, and survival, uppdaterad uppl. Berkeley, CA, USA: University of California Press, c2014. [Online]. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1711006#

[3] W.C. Booth, G. C. Colomb, J. M. Williams, J. Bizup och W. T. Fitzgerald, The craft of research, 4. uppl. Chicago, IL, USA: University of Chicago Press, 2016. [Online]. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=4785166

 

Kommentarer
 • Om boken har fler än sex författare namnges den första följt av et al.
 • Upplaga anges från och med andra upplagan.
 • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2014.

Tryckt bok med redaktör

Format

[Nr] X. Efternamn, X. Efternamn och X. Efternamn, red., Titel, X. uppl. Förlagsort, Land: Förlag, År.

 

Exempel
[1] H. Kalman och V. Lövgren, red., Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, 2. uppl. Malmö, Sverige: Gleerups, 2019.

[2] C. J. Heyes och M. Jones, red., Cosmetic surgery : a feminist primer. London, Storbritannien: Routledge, 2016.

[3] D. Plackett, red., Biopolymers: new materials for sustainable films and coatings. Hoboken, NJ, USA: Wiley, c2011.

[4] C. Grant och P. Lee Rubin, red., Creative writing and art history. Chichester, Storbritannien: Wiley-Blackwell, 2012.

 

Kommentarer
 • Om boken har fler än sex redaktörer namnges den första följt av et al.
 • Upplaga anges från och med andra upplagan.
 • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2011.

E-bok med redaktör

Format

[Nr] X. Efternamn, X. Efternamn och X. Efternamn, red., Titel, X. uppl. Förlagsort, Land: Förlag, År. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] R. W. Thurston, J. Morris och S. Steiman, red., Coffee: a comprehensive guide to the bean, the beverage, and the industry. Lanham, MD, USA: Rowman & Littlefield, 2013. [Online]. Tillgänglig: https://ebookcentral.proquest.com/lib/uu/detail.action?docID=1481220#

[2] B. Folmer, red. The craft and science of coffee. Amsterdam, Nederländerna: Elsevier, 2017. [Online]. Tillgänglig: https://www-sciencedirect-com.ezproxy.its.uu.se/book/9780128035207/the-craft-and-science-of-coffee

 

Kommentarer
 • Om boken har fler än sex redaktörer namnges den första följt av et al.
 • Upplaga anges från och med andra upplagan.
 • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2014.