Referera enligt IEEE

Standarder

Format

Tryckt form:

[Nr] Standardens titel, Standardens nummer, Standardiseringsorganisation, Utgivningsort, Land, År.

Elektronisk form:

[Nr] Standardens titel, Standardens nummer, Standardiseringsorganisation, Utgivningsort, Land, År. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] Barnartiklar - Barnvagnar - Del 1: Sittvagnar och liggvagnar, SS-EN 1888-1:2018+A1:2022, Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sverige, 2022.

[2] Bevarande av kulturarv - Generella termer och definitioner, SS-EN 15898:2019, Svenska institutet för standarder, Stockholm, Sverige, 2019. Tillgänglig: https://www.sis.se/produkter/terminologi-och-dokumentation/terminologi/ss-en-1589820192/