Referera enligt IEEE

Kapitel i tryckt bok

Format

[Nr] X. Efternamn och X. Efternamn, "Kapitlets titel," i Bokens titel, X. Efternamn och X. Efternamn, red., X. uppl. Förlagsort, Land: Förlag, År, ss. xx-xx.

 

Exempel
[1] G. Furuland, "Skönlitterära häftesserier: ett mediefönster på bokmarknaden," i 1800-talets mediesystem, J. Harvard och P. Lundell, red. Stockholm, Sverige: Kungliga biblioteket, 2010, ss. 65-83.

[2] K. S. Hunt, J. A. Ray och J. M. Jeter, "Hereditary risk for cancer," i Fundamentals of cancer prevention, D. Alberts och L. M. Hess, red., 3. uppl. Berlin, Tyskland: Springer, 2014, ss. 123-150.

 

Kommentarer
  • Om bokkapitlet har fler än sex författare, eller boken fler än sex redaktörer, namnges den första följt av et al.
  • Upplaga anges från och med andra upplagan.
  • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2011.

Kapitel i e-bok

Format

[Nr] X. Efternamn och X. Efternamn, "Kapitlets titel," i Bokens titel, X. Efternamn och X. Efternamn, red., X. uppl. Förlagsort, Land: Förlag, År, ss. xx-xx. [Online]. Tillgänglig: URL

 

Exempel
[1] G. Furuland, "Skönlitterära häftesserier: ett mediefönster på bokmarknaden," i 1800-talets mediesystem, J. Harvard och P. Lundell, red. Stockholm, Sverige: Kungliga biblioteket, 2010, ss. 65-83. [Online]. Tillgänglig: http://miun.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A353748&dswid=9856

[2] K. S. Hunt, J. A. Ray och J. M. Jeter, "Hereditary risk for cancer," i Fundamentals of cancer prevention, D. Alberts och L. M. Hess, red., 3. uppl. Berlin, Tyskland: Springer, 2014, ss. 123-150. [Online]. Tillgänglig: http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-38983-2_5

 

Kommentarer
  • Om bokkapitlet har fler än sex författare, eller boken fler än sex redaktörer, namnges den första följt av et al.
  • Upplaga anges från och med andra upplagan.
  • Om publiceringsår saknas kan du istället ange copyrightår med ett c före: c2011.